KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 332/96 af 23. februar 1996 om fastlæggelse af, i hvilket omfang ansøgninger om eksportlicenser for fjerkrækødssektoren kan imødekommes