Rådets Afgørelse af 1. oktober 1996 om de finansielle følger af forlængelsen af mandatet for den særlige udsending for de store søers område i Afrika, som blev udnævnt ved fælles aktion 96/250/FUSP