Regionsudvalgets udtalelse om «Kommissionens meddelelse om Handlingsplan for forbrugerpolitikken 1999-2001»