Skriftlig forespørgsel E-7295/10 Anna Rosbach (EFD) til Kommissionen. Størrelsen af udgifter til besvarelse af parlamentsmedlemmers spørgsmål til Kommissionen