98/668/EF: Kommissionens beslutning af 1. juli 1998 om statsstøtte fra Republikken Østrig og delstaten Oberösterreich til Actual Maschinenbau AG (meddelt under nummer K(1998) 1943) (Kun den tyske udgave er autentisk) (EØS-relevant tekst)