Kommissionens forordning (EF) nr. 2531/1999 af 30. november 1999 om fastsættelse af mindstesalgspriser for oksekød udbudt til salg i henhold til den i forordning (EF) nr. 2440/1999 omhandlede licitation