SPØRGSMÅL nr. 4 (H-0404/96) af Arthur NEWENS til Rådet. Trykkefrihed