KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1765/97 af 11. september 1997 om midlertidig suspension af udstedelsen af eksportlicenser for visse mejeriprodukter og om fastsættelse af, i hvilket omfang indgivne ansøgninger om eksportlicenser kan imødekommes