99/634/EF: Kommissionens beslutning af 9. september 1999 om ændring af beslutning 94/652/EF om udarbejdelse af en oversigt over og fordeling af opgaverne inden for rammerne af samarbejdet fra medlemsstaternes side ved den videnskabelige gennemgang af spørgsmål vedrørende levnedsmidler (meddelt under nummer K(1999) 2705) (EØS-relevant tekst)