SKRIFTLIG FORESPØRGSEL P-1931/99 af Paul Lannoye (Verts/ALE) til Kommissionen. Klage 98/4317, sg(98) A/5584 vedrørende S.A. Métal Blanc's aktiviteter i Bourg-Fidèle ‐ Frankrig.