98/718/EF: Kommissionens beslutning af 4. december 1998 om bemyndigelse af Tyskland, Frankrig, Italien og Det Forenede Kongerige til kun at foretage to svineundersøgelser om året (meddelt under nummer K(1998) 3790) (Kun de tyske, engelske, franske og italienske udgaver er autentiske)