Afgørelse om Rådets fælles holdning fastlagt med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et fællesskabshandlingsprogram for forebyggelse af narkotikamisbrug som led i indsatsen inden for folkesundhed (1996-2000) (C4-0008/96 - 94/0135(COD)) (Fælles beslutningsprocedure - andenbehandling)