97/725/EF: Kommissionens beslutning af 27. juni 1997 om godkendelse af det samlede programmeringsdokument for EF's strukturinterventioner i regionen Centre, der er omfattet af mål nr. 2 i Frankrig (Kun den franske udgave er autentisk)