OVERSIGT OVER DOKUMENTER, SOM KOMMISSIONEN HAR FREMSENDT TIL RÅDET I TIDSRUMMET FRA DEN 8. TIL DEN 12. 9. 1997