Kommissionens forordning (EF) nr. 2589/98 af 1. december 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 2198/98 og om forhøjelse til 749 960 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse