Sag anlagt den 5. mai 1997 af Brigitte Bennett mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Sag T-150/97)