KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 506/96 af 22. marts 1996 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter