Berlingieri Vinzek mod Kommissionen TITJUR Dom afsagt af Retten i Første Instans (Anden Afdeling) den 6. november 1997. # Sonja Edith Berlingieri Vinzek mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. # Tjenestemænd - Udvælgelsesprøve baseret på kvalifikationsbeviser og prøver - Afslag på at deltage i de mundtlige prøver. # Sag T-71/96.