KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2125/97 af 29. oktober 1997 om fastsættelse af i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i oktober 1997 om importlicenser for visse produkter fra fjerkrækødssektoren i forbindelse med forordning (EF) nr. 509/97