Γραπτή ερώτηση E-006567/11 Jo Leinen (S&D), Chris Davies (ALDE) και Bas Eickhout (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Δηλώσεις του Επιτρόπου Lewandowski που αμφισβητούν την αλλαγή του κλίματος