Kommissionens forordning (EF) nr. 2639/1999 af 14. december 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1218/96 om delvis fritagelse for importtold for visse kornprodukter som fastsat i aftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien