TITJUR Dom afsagt af Retten i Første Instans (Femte Afdeling) den 28. september 1999. # Erik Dan Frederiksen mod Europa-Parlamentet. # Tjenestemænd - Forfremmelse - Annullationsdomme - Opfyldelsesforanstaltninger - EF-traktatens artikel 176 (nu artikel 233 EF) - Magtfordrejning - Økonomisk og ikke-økonomisk skade - Erstatning. # Sag T-48/97. Frederiksen mod Parlamentet