Dom afsagt af Retten i Første Instans den 7. oktober 1999 i sag T-228/97, Irish Sugar plc mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (EF-traktatens artikel 86 (nu artikel 82 EF) - dominerende stilling og kollektiv dominerende stilling - misbrug - bøde)