SPØRGSMÅL nr. 16 (H-0526/98) af Hugh McMAHON til Rådet. Fjernelse af handelshindringer