Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća „Fuel Cells i Hydrogen” za financijsku godinu 2014.