Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2014