Výkaz příjmů a výdajů společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2014