Voldgiftsretten, kendelse af 19/03/1996 # Specialarbejderforbundet i Danmark / Dansk Industri for Royal Copenhagen A/S