1999/289/FUSP: Rådets afgørelse af 26. april 1999 om forlængelse af gyldigheden af fælles holdning 96/635/FUSP vedrørende Burma/Myanmar