Sag anlagt den 12. juli 1996 af Pantochim SA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Sag T-107/96)