Dom afsagt af Retten i Første Instans (Første Afdeling) den 23. september 1997. # Yannick Chevalier-Delanoue mod Rådet for Den Europæiske Union. # Tjenestemænd - Årlig ferie - Rejsedage - Hjemsted uden for Europa - Ligebehandling. # Sag T-172/96. Chevalier-Delanoue mod Rådet TITJUR