SKRIFTLIG FORESPØRGSEL P-2494/99 af Heidi Hautala (Verts/ALE) til Kommissionen. Sikring af vildlaksebestanden i floden Tornionjoki.