Rådets forordning (EF) nr. 1097/98 af 25. maj 1998 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 om en ordning for handel med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter