Kommissionens forordning (EF) nr. 1155/1999 af 1. juni 1999 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af småblomstrede roser med oprindelse i Israel