DOM AFSAGT AF RETTEN I FØRSTE INSTANS den 3. juni 1997 i sag T-196/95, H mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Tjenestemænd - pensionering uden ansøgning - nedsættelse af invaliditetsudvalget og dettes arbejde - vedtægtens artikel 53 og 59, stk. 2 - meddelelse om afgørelsen)