Forslag til Rådets forordning (EF) om fastsættelse af en række foranstaltninger for 1999, til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne gældende for fartøjer, der fører visse tredjelandes flag, i 200-sømilezonen ud for det franske departement Guyanas kyster