Aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse for perioden 3. maj 1996 til 2. maj 1999 af de fiskerimuligheder og den finansielle godtgørelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Republikken Angola om fiskeri ud for Angola