Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych rodzajów ciężkiego papieru termoczułego pochodzącego z Republiki Korei2019/C 342/08