Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων ειδών βαρέος θερμικού χαρτιού καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας2019/C 342/08