SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-1861/03 af Alexander de Roo (Verts/ALE) til Kommissionen. Minotauro-projektet.