Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Det Blandede Udvalg, som er nedsat ved aftalen mellem Den Europæiske Union og Japan om et økonomisk partnerskab, med hensyn til vedtagelsen af forretningsordenen for Det Blandede Udvalg, forretningsordenen for et panel, mæglingsproceduren og adfærdskodeksen for voldgiftsmænd