Skriftlig forespørgsel P-6414/09 af Bas Eickhout (Verts/ALE) til Kommissionen. Obligatoriske bæredygtighedskriterier for biomasse