Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/202 af 6. februar 2017 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager