Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/694 оd 15. veljače 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu oblika financiranja koje nije povezano s troškovima relevantnih operacija