Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/694 af 15. februar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår den finansieringsform, som ikke er knyttet til de pågældende operationers omkostninger