Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/694 ze dne 15. února 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o formu financování, která není spojena s náklady na příslušné operace