KOMISSION ASETUS (EY) N:o 394/98, annettu 19 päivänä helmikuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi