Kommissionens beslutning af 20. december 2002 om beskyttelsesforanstaltninger over for animalske produkter importeret fra Kina (meddelt under nummer K(2002) 5377) (EØS-relevant tekst) (2002/994/EF)