Domstolens Dom af 4. april 1968. # Firma Fink-Frucht GmbH mod Hauptzollamt München-Landsbergerstrasse. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Finanzgericht München - Tyskland. # Sag 27-67. Fink-Frucht TITJUR