Berigtigelse til Rådets afgørelse (EU) 2019/1355 af 15. juli 2019 om fastlæggelse af den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i ØPA-udvalget, som er nedsat ved den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Côte d'Ivoire på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, for så vidt angår den planlagte vedtagelse af protokol nr. 1 om definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og metoderne for administrativt samarbejde (Den Europæiske Unions Tidende L 222 af 26. august 2019)